Kontakt

Dom na Zdrowiu Spn.s.
ul. Sułkowskiego 60
94-307 Łódź
Tel. 882 088 555, 531 300 001
kontakt@domnazdrowiu.pl


Przesłanie do nas maila, jest równoznaczne z tym, że zapoznał/a się Pan/i i akceptuje poniższe warunki:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2/art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej: RODO) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom na Zdrowiu Spn.s. z siedzibą w Łodzi, ul. Sułkowskiego 60, 94-307 Łódź, NIP 727 278 93 01, KRS 0000465620
2) W sprawach związanych z Pani/a danymi osobowymi można kontaktować się pod adresem e-mail: kontakt@domnazdrowiu.pl, tel. 882 088 555.
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

  1. przyjęcia Pani/Pana bądź Pani/Pana najbliższego w poczet podopiecznych Prywatnego Ośrodka Dziennego Pobytu i Terapii Zajęciowej dla Osób Starszych „Dom na Zdrowiu Spn.s.” i wzajemnych rozliczeń na podstawie art. 6 ust 1 lit. b RODO ,
  2. zapewnienia prawidłowej i niezbędnej opieki na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO;
  3. wypełnienia wszystkich prawem przewidzianych obowiązków jakie musi wypełnić Administrator danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
  4. utrzymywania z Panią/Panem kontaktu, dochodzenia bądź obrony przed ewentualnymi roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO.

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być: podmioty świadczące na rzecz Administratora danych obsługę księgową, obsługę IT, prawną, finansową (banki), a w przypadku kiedy uczestniczy Pani/Pan nieodpłatnie w projekcie realizowanym przez Administratora danych instytucji finansującej projekt, z tym zastrzeżeniem, że udostępnienie danych nt. Pani/Pana stanu zdrowia może nastąpić jedynie na podstawie wyraźnie wyrażonej przez Panią/Pana na piśmie podczas rekrutacji do projektu.
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 6 lat po ustaniu świadczenia usługi;
7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (dotyczy w przypadku udziału w projekcie w przypadku wyrażenia zgody na udostępnienie danych nt. stanu zdrowia instytucji finansującej projekt);
8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych jest niemożność świadczenia przez Administratora danych usług na rzecz Seniora;
10) Administrator danych nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany na podstawie Pani/Pana danych, w tym również nie dokonuje profilowania;
11) Jeżeli Pana/Pani dane nie zostały na przekazane przez Panią/Pana osobiście otrzymaliśmy je od Pani/Pana najbliższych, którzy na co dzień sprawują nad Panią/Panem opiekę.
12) Pani/Pana najbliższy podał Administratorowi danych następujące Pani/Pana dane osobowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania, stan zdrowia, preferencje żywieniowe, przyjmowane leki.