Formy terapii

Szerzej opisane aktywności dla pensjonariuszy przedstawiają się następująco:


Dla umysłu:

Ćwiczenia usprawniające pamięć – pomagają poprawić uwagę, koncentrację, spostrzegawczość, logiczne myślenie, czyli funkcje poznawcze, niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania pamięci. Proponowane przez nas ćwiczenia pamięci są zgodne z programem Ośrodka Terapii Zaburzeń Pamięci w Szczecinie, zalecanym przez prof. med. Marcina Ratajczaka. Są to m.in. ćw. polegające na: odwzorowywaniu kształtów na przykładzie, a następnie z pamięci, formułowaniu skojarzeń, uzupełnianiu treści, logicznemu przewidywaniu następujących po sobie przykładów, zapamiętywanie krótkich partii treści – np. poezji itp.

Trening funkcji poznawczych – ćwiczenia ukierunkowane na usprawnienie systemu wykonawczego, pamięci, uwagi dowolnej, funkcji wzrokowo-przestrzennych. Trening prowadzony po wcześniejszej ocenie funkcjonowania poznawczego Podopiecznego.

Biblioterapia – terapia wykorzystująca książki. Po przeczytanym wspólnie lub indywidualnie tekście należy przeprowadzić dyskusję, znaleźć morał.


Dla ciała:

Zajęcia plastyczne i rękodzielnicze – celem tych zajęć jest wyrażanie uczuć poprzez działania twórcze np. rysowanie, kolorowanie, lepienie z plasteliny, modeliny, wycinanie, tworzenie ozdób np. choinkowych, robienie kart świątecznych, wyklejanie, tworzenie biżuterii, lepienie z masy solnej, robienie na drutach, szydełku, haft, wyszywanie, origami. Zajęcia te przyczyniaja się również do rozwijania zainteresowań, poprawy koncentracji i zdolności manualnych.

Choreoterapia – terapia wykorzystująca taniec. Techniki: taniec, ćwiczenia muzyczno-ruchowe, improwizacje muzyczno – ruchowe. Celem terapii jest poprawa koncentracji, koordynacji ruchowosłuchowej, przełamanie bariery interpersonalnej.

Zajęcia relaksacyjne z elementami wizualizacji i ćwiczeniami oddechowymi – celem jest odprężenie, rozładowanie stanu napięcia psychofizycznego i mięśniowego – rozluźnienie bądź wyciszenie, świadome obniżenie aktywności myślowej. Jest to ważny element radzenia sobie ze stresem. Ułatwia koncentrację uwagi i poprawia samopoczucie.

Gimnastyka – zajęcia mające na celu podtrzymanie ogólnej sprawności fizycznej, a także umożliwienie wykonywania czynności wokół siebie – samoobsługi. Dodatkowo zajęcia tego typu mają pozytywny wpływ na funkcjonowanie całego organizmu człowieka, w tym układu krążenia i układu oddechowego, wzmacniają mięśnie i stawy. Spacery po świeżym powietrzu podtrzymujące kondycję fizyczną, poprawiają wydolność organizmu a przy tym pozytywnie wpływają na samopoczucie poprzez kontakt z przyrodą.

Kółko przyrodnicze – uczestnicy pielęgnują rośliny, które znajdują się na terenie ośrodka, bądź uprawiają ogródek.


Dla ducha:

Integracja międzypokoleniowa – założeniem tej formy terapii jest integracja seniorów z dziećmi oraz młodzieżą. W naszym ośrodku goszczą oni z przedstawieniami oraz okazjonalnymi występami.

Msza Święta – dla osób chętnych, raz w miesiącu zapraszamy Kapłana, aby odprawił Mszę Świętą i dla chętnych


Dla psychiki:

Terapia reminiscencyjna – odwołuje się do przeżyć i wspomnień uczestników za pomocą bodźców, takich jak: fotografia, filmy, dawniej używane przedmioty itp. Ma na celu wywołanie pozytywnych emocji i wydobycie wspomnień z pamięci długotrwałej, co jak dowodzą badania wywiera pozytywny wpływ na pamięć krótkotrwałą.

Terapia walidacyjna – skupia się na uważnym słuchaniu wypowiedzi uczestnika przy zachowaniu pełnej akceptacji ze strony słuchającego jak i pozostałych uczestników zajęć. Terapia ta daje możliwość wzajemnego wzbogacania i doświadczania szacunku ze strony słuchaczy. Zaspakaja potrzebę bycia ważnym i potrzebnym w danej społeczności.

Muzykoterapia – terapia wykorzystująca muzykę – słuchanie, tworzenie, śpiewanie, granie. Celem terapii jest polepszenie nastroju uczestników.

Zajęcia relaksacyjne z elementami wizualizacji i ćwiczeniami oddechowymi – celem jest odprężenie, rozładowanie stanu napięcia psychofizycznego i mięśniowego – rozluźnienie bądź wyciszenie, świadome obniżenie aktywności myślowej. Jest to ważny element radzenia sobie ze stresem. Ułatwia koncentrację uwagi i poprawia samopoczucie.


Co nas wyróżnia?

Ćwiczenia usprawniające pamięć – pomagają poprawić uwagę, koncentrację, spostrzegawczość, logiczne myślenie, czyli funkcje poznawcze, niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania pamięci. Proponowane przez nas ćwiczenia pamięci są stosowane m.in w Ośrodku Terapii Zaburzeń Pamięci w Szczecinie, który cieszy się dużą renomą. Żaden łódzki ośrodek nie prowadzi terapii w oparciu o te metody.

Szeroka oferta zajęć kulturalno-twórczych – pozwalająca na wyrażanie uczuć i emocji podopiecznych poprzez działania kreatywne, z akcentem położonym na dostosowanie jej do potrzeb każdego z seniorów.

Poradnictwo psychologiczne – kierowane jest nie tylko do naszych Podopiecznych, ale także ich Rodzin, którzy zmagają się z trudnościami wynikającymi z aktualnej sytuacji życiowej i doświadczających przeszkód w opiece.

Psychoedukacja – zajęcia nastawione na edukację i informowanie, trening promujący świadmość i aktywną postawę do radzenia sobie z życiem i z zaburzeniami. natury psychicznej.

Lampa antydepresyjna – dla podopiecznych Ośrodka jest do dyspozycji wysokiej jakości lampa antydepresyjna. Jej działanie wpływa na wydzielanie endorfin odpowiedzialnych za dobry nastrój. Skuteczność tej metody szacowana jest na ponad 85 procent. Tylu pacjentów wraca do formy w krótkim czasie bez konieczności zażywania środków chemicznych. Lampa jest ogólnie dostępna dla pacjentów i jest uruchamiana np. w trakcie czytania gazet czy przy okazji innych zajęć.

Światłoterapia – do dyspozycji pensjonariuszy jest lampa Bioptron wytwarzająca spolaryzowane światło, które ma zdrowotny wpływ na organizm ludzki.

Dobra lokalizacja – piękny zakątek położony w dzielnicy Zdrowie, w pobliżu jednego z największych parków w Europie. Budynek parterowy, ogrodzony, z łatwym dojazdem i terenem zielonym jest dodatkowym atutem.

Estetyka wnętrza i jakość wyposażenia Domu na Zdrowiu – ma być dopełnieniem walorów praktycznych i estetycznych, służących działalności na rzecz seniorów. Przytulny wystrój wnętrza sprawi, że nasi pensjonariusze będa czuć domową i ciepłą atmosferę.

Elastyczność – wychodzenie naprzeciw potrzebom Podopiecznych poprzez:

  • indywidualne podejście do pensjonariuszy – w odróżnieniu od innych Domów Dziennego Pobytu,
  • dopasowywanie zajęć do potrzeb i możliwości poszczególnych osób,
  • wychodzenie naprzeciw dodatkowym oczekiwaniom klientów.

Każdy z naszych Podopiecznych przechodzi przez badanie psychologiczne z wykorzystaniem swobodnych technik diagnostycznych, prób neuropsychologicznych i metod testowych powszechnie wykorzystywanych w ocenie funkcjonowania poznawczego, a także ocenę nastroju z wykorzystaniem narzędzi samoopisowych.


Zapraszamy!