Plan dnia i formy terapii

7.30 - 9.00 Przywitanie, trening orientacji w rzeczywistości, czytanie prasy, rozmowy.

9.00 - 9.30 Śniadanie (przyniesione przez Podopiecznych).

9.30 - 11.00 Ćwiczenia rozwijające pamięć i koncentrację.

11.00 -13.00 Warsztaty terapii zajęciowej - zajęcia plastyczne i rękodzielnicze.

13.00 - 13.30 Obiad (Dom na Zdrowiu korzysta z usług zewnętrznej firmy kateringowej przywożącej obiady domowe. Posiłki są dostosowywane do stanu zdrowia Podopiecznych).

13.30 - 14.00 Odpoczynek po obiedzie.

14.00 - 15.00 Aktywność w ogrodzie, spacer dla chętnych. Zajęcia ogólnokulturalne wpływające na rozwój wyobraźni i poprawę samopoczucia.

15.00 - 15.30 Podwieczorek (w ramach podwieczorku przewidujemy przekąskę w postaci np. ciasteczek, budyniu, owoców, kawy zbożowej).

15.30 - 16.00 Gimnastyka i gry zespołowe.

16.00 - 17.00 Zajęcia wolne, gry stolikowe, układanie puzzli itp. Rozchodzenie się Podopiecznych do domów.

 

 

Szerzej opisane aktywności dla Podopiecznych przedstawiają się następująco:

 

Ćwiczenia usprawniające pamięć - pomagają poprawić uwagę, koncentrację, spostrzegawczość, logiczne myślenie, czyli funkcje poznawcze, niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania pamięci. Proponowane przez nas ćwiczenia pamięci są zgodne z programem Ośrodka Terapii Zaburzeń Pamięci w Szczecinie, zalecanym przez prof. med. Marcina Ratajczaka. Ośrodek w terapii wykorzystuje również zeszyty ćwiczeń stymulujących pamięć i funkcje językowe autorstwa Barbary Malinowskiej i Małgorzaty Dzienniak. Są to m.in. ćwiczenia polegające na: formułowaniu skojarzeń, uzupełnianiu treści, logicznemu przewidywaniu następujących po sobie przykładów, zapamiętywaniu krótkich partii treści, odwzorowywaniu kształtów na podanym przykładzie, itp.

 

Zajęcia plastyczne i rękodzielnicze - celem tych zajęć jest wyrażanie uczuć poprzez działania twórcze np. rysowanie, kolorowanie, lepienie z plasteliny, wycinanie, tworzenie ozdób np. choinkowych, robienie kart świątecznych, wyklejanie, tworzenie biżuterii, lepienie z masy solnej, robienie na drutach, szydełku, haft, wyszywanie, origami. Zajęcia te przyczyniaja się do rozwijania zainteresowań, poprawy koncentracji i zdolności manualnych.

 

Konsultacje psychologiczne - prowadzone w naszym Ośrodku mają na celu ocenę funkcjonowania procesów poznawczych Podopiecznych, a także diagnozę rodzaju i stopnia ewentualnych zaburzeń funkcji poznawczych. Konsultacje te prowadzone są indywidualnie w zespole pacjent-psycholog. W procesie diagnozowania naszych podopiecznych wykorzystujemy głównie dwa testy przesiewowe oceniające występowanie deficytów pamięci świeżej: Test Rysowania Zegara (ang. Clock Driving Test) oraz Krótką Skalę Oceny Funkcji Poznawczych (ang. MMSE – Mini Mental State Examination) a także test oceniający funkcjonowanie emocjonalne i społeczne Seniorów, czyli Geriatryczną Skalę Oceny Depresji (ang. GDS - Geriatric Depression Scale). Są to obecnie najpopularniejsze testy, które w sposób komfortowy i nieobciążający badanego pozwalają na wykrycie pogorszenia sprawności funkcji poznawczych u osób w podeszłym wieku. Obszary poddawane ocenie to: zapamiętywanie, nazywanie, rozumienie, orientacja w czasie, orientacja w miejscu, uwaga i liczenie, przypominanie, powtarzanie, czytanie, pisanie i rysowanie. Niskie wyniki uzyskane w tych testach nie przesądzają o ostatecznym rozpoznaniu otępienia, a jedynie obligują do dalszej diagnostyki i wdrożenia programów terapeutycznych. Testy powtarzane są u Podopiecznych, co około pół roku. Po przeprowadzeniu diagnozy psycholog wdraża program terapeutyczny obejmujący m.in. indywidualną oraz grupową terapię reminiscencyjną.

 

Terapia reminiscencyjna - odwołuje się do przeżyć i wspomnień uczestników przy użyciu fotografii, filmów, przedmiotów itp. Ma na celu utrwalanie pozytywnych wspomnień. Terapię reminiscencyjną prowadzi psycholog w trakcie indywidualnych konsultacji z Podopiecznymi oraz zajęć grupowych.

 

Muzykoterapia - terapia wykorzystująca muzykę - wspólne słuchanie i śpiewanie utworów muzycznych. Terapia ta wpływa na polepszenie nastroju uczestników.

 

Choreoterapia - terapia wykorzystująca taniec. Techniki: taniec, ćwiczenia muzyczno-ruchowe, improwizacje muzyczno - ruchowe. Celem terapii jest poprawa koncentracji, koordynacji ruchowosłuchowej, przełamanie bariery interpersonalnej.

 

Biblioterapia - terapia wykorzystująca książki. Do dyspozycji Podopiecznych Ośrodek oddaje biblioteczkę z kolekcją książek oraz czasopism.

 

Zajęcia relaksacyjne - celem jest odprężenie, rozładowanie stanu napięcia psychofizycznego i mięśniowego - rozluźnienie bądź wyciszenie, świadome obniżenie aktywności myślowej. Jest to ważny element radzenia sobie ze stresem.

 

Gimnastyka i gry zespołowe - zajęcia mające na celu podtrzymanie ogólnej sprawności fizycznej, a także umożliwienie wykonywania czynności wokół siebie – samoobsługi. Dodatkowo zajęcia tego typu mają pozytywny wpływ na funkcjonowanie całego organizmu człowieka, w tym układu krążenia i układu oddechowego, wzmacniają mięśnie i stawy. Spacery po świeżym powietrzu podtrzymujące kondycję fizyczną, poprawiają wydolność organizmu a przy tym pozytywnie wpływają na samopoczucie poprzez kontakt z przyrodą.

 

Kółko przyrodnicze - uczestnicy pielęgnują rośliny, które znajdują się na terenie Ośrodka, bądź uprawiają ogródek.

 

Gry stolikowe - zajęcia mające na celu poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowej, poprawę samopoczucia, a także poprawiające koncentrację uwagi. Dodatkowo zajęcia te wpływają pozytywnie na integrowanie się uczestników oraz poznawanie swoich mocnych i słabych stron, np. gra w bingo, szachy, warcaby, układanie puzzli, gra w karty, kalambury, gry planszowe.