Kadra

Weronika PliszkaWeronika Pliszka – założycielka Ośrodka Dom na Zdrowiu. Jako absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi (specjalność: montaż filmowy) uzyskała tytuł magistra sztuki. Przez wiele lat działała jako wolontariuszka w Domu Pomocy Społecznej „Włókniarz” w Łodzi. W Ośrodku Dziennego Pobytu i Terapii Zajęciowej zajmuje się sprawami administracyjnymi i promocyjnymi.


Katarzyna MoserKatarzyna Moser – założycielka Ośrodka Dom na Zdrowiu. Uzyskała tytuł magistra na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, a także ukończyła Podyplomowe Studium Poradnictwa Psychologicznego (Counselling) w Warszawie. Przez wiele lat pracowała jako trener warsztatów psychologicznych, działań twórczych, zdobyła również doświadczenie jako wychowawca-opiekun osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej Fundacji im. Brata Alberta w Chorzeszowie oraz pracownik socjalny. W naszym Ośrodku zajmuje się terapią zajęciową.


Filip KrólFilip Król - ukończył szkolenie z kompetencji społecznych oraz szkolenie na opiekuna osób starszych. Staż odbywał w Ośrodku Dom na Zdrowiu. Od 2014 roku pełni w placówce funkcję opiekuna osób starszych oraz animatora czasu wolnego.


Monika Pokrzywnicka-SuleckaMonika Pokrzywnicka-Sulecka – absolwentka psychologii, socjologii, oraz podyplomowych studiów z zakresu life-coachingu na Uniwersytecie Łódzkim. Ukończyła również m.in. Podyplomowe Pedagogiczne Studia Kwalifikacyjne, Kurs Trenerski, Kurs Mediacji i wiele innych. Stale pogłębia swoją wiedzę i rozwija umiejętności uczestnicząc w konferencjach, kursach i szkoleniach. Od kilku lat związana zawodowo ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Łęczycy, gdzie pracuje m.in. z osobami niepełnosprawymi, chorymi psychicznie, somatycznie. Jako trener i coach towarzyszy ludziom w zmianach. W Domu na Zdrowiu prowadzi poradnictwo psychologiczne, terapię reminiscencyjną oraz zajęcia relaksacyjne.


Alina Kaczewiak